Deklaracja dostępności Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karol Lipski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 728 415 561

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański
 • Adres: ul. Spacerowa 8a, 83-031 Łęgowo
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48693032902

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Pruszcz Gdański
ul. Spacerowa 8A
83-031 Łęgowo

 • Budynek jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w holu głównym na parterze. Toaleta ogólnie dostępna, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Wejście do budynku wyposażone jest w drzwi dwuskrzydłowe rozsuwane o szerokości powyżej 90 cm (z klamkami).
 • Brak windy w budynku.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej oraz nie działa tłumacz języka migowego.
 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym.
 • Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się około 100 metrów od budynku.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (stan w dniu 01.01.2021 r.)